Doel en activiteiten


IMG_20190216_135448 2

Ons doel is:

De stichting ‘Learning for all’ zet zich in voor kansarme kinderen in Africa, met name in Uganda. Wij richten ons vooral op verbetering van het onderwijs.

Learning for all: onderwijs voor iedereen. Maar ook: goed onderwijs is de basis voor een betere toekomst. Nelson Mandela zei: ‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.’ (‘Onderwijs is het machtigste wapen dat we kunnen  gebruiken om de wereld te veranderen.’)

De speerpunten van Learning for all zijn:

Spelend leren en actief onderwijs

Door te spelen en de kinderen actief bij het onderwijs te betrekken worden betere resultaten bereikt. Een uitdaging in Afrika, want de middelen zijn schaars. Dit vraagt om creativiteit. Er zijn al verschillende spellen, materialen en ideeën verzameld en beschikbaar om hier aan te werken. Tijdens workshops leren de leerkrachten lesmaterialen, gemaakt met lokale middelen, te maken en gebruiken.

 Leren lezen

In Uganda is Engels de officiële taal en steeds meer scholen kiezen voor het leren (lezen) van de Engelse taal. Dit vergroot de kansen op een betere toekomst. Veel kinderen kunnen, na het doorlopen van de Nursery en Primary school niet (goed) lezen. De methode Jolly Phonics helpt de kinderen om goed te leren lezen en de leerresultaten gaan met sprongen omhoog. Met weinig materialen is deze methode heel goed bruikbaar. De uitgever helpt door het gratis beschikbaar stellen van o.a. teacher’s boeken.

Scholenbouw en materialen

De stichting wil plaatselijke initiatieven, zoals de bouw van scholen in gebieden waar nog geen onderwijs is, ondersteunen. Ook is er grote vraag naar leermiddelen zoals boeken.

Realiseren van resource centra

Hier kunnen leerkrachten elkaar ontmoeten, trainingen volgen, materialen leren kennen en maken.

Organiseren en geven van workshops

Het trainen van teachers op het gebied van

  • spelend leren;
  • actief onderwijs
  • leren lezen
  • het maken en gebruiken van lesmaterialen
  • het trainen van leerkrachten om zelf anderen te kunnen trainen.

Ineke verzorgd trainingen als zij in Uganda is. Daarnaast organiseren leerkrachten zelf workshops en trainingen.