Uganda


Sinds 2011 gaat Ineke elk jaar een periode naar Uganda. Meestal van eind januari tot eind april. Er is veel armoede in Uganda. Het niveau van het onderwijs in Uganda is laag. De klassen zijn vaak groot en er is een groot gebrek aan leermiddelen. Veel kinderen kunnen als ze van school komen niet of niet goed lezen.

Ineke is begonnen op de school New Horizon op het project Noah’s ark. Haar werk heeft zich inmiddels uitgebreid naar andere scholen in verschillende districten. Zij organiseert, in samenwerking met lokale organisaties en/of leerkrachten  workshops op scholen in verschillende districten. Zij onderhoudt het contact met scholen en andere instanties zoals Teachers Colleges en de onderwijsinspectie. Een aantal scholen wordt geholpen met de bouw van nieuwe lokalen. Hoeveel dit er zijn hangt af van de financiële middelen van de stichting.

Omdat het werk zich uitbreidde is eind 2018 het werk in Uganda ondergebracht in de stichting Learning for all.

Van 2011 t/m 2018 heeft zij een weblog bijgehouden op inekeinuganda.reismee.nl. Nu vinden u de verhalen op deze site.

In Nederland werkt Ineke de resterende 9 maanden van het jaar in het onderwijs en spaart om weer terug te gaan naar Afrika.