ANBI


De stichting Learning for all  heeft een anbi status en is bij de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling en kan daarmee gebruik maken  van belastingvoordelen bij erven, schenken en afdracht van energie belasting. Leden en donateurs kunnen hun donatie aan onze stichting aftrekken van de inkomstenbelasting. Elk jaar zijn wij verplicht om een jaarverslag en financiële verantwoording  te publiceren.