Learning through playing – Spelend leren


Playing is learning how to learn (Spelen is leren hoe te leren). Playing is brainbuilding (Spelen is brein ontwikkeling). Playing is ……………….. Spelen is van essentieel belang voor de ontwikkeling! In Nederland zijn we gewend aan klaslokalen voor jonge kinderen met heel veel speelgoed. Hier heb ik kleuterklassen gezien waar 50 of meer kinderen in bankjes gepropt zitten. Ze herhalen wat de juf zegt. ‘This is 5. It is wath?’ (Dit is 5, wat is het?_En dat wordt dan heel veel keer herhaald en uiteindelijk schrijven de kinderen een 5 in hun schriftje. Arme kinderen …..

Via via kwam ik op linkedin in contact met Gerjanne die zich in Rwanda ook inzet voor spelend leren. Zij heeft een Afrikaans prentenboek uitgegeven waarin duidelijk het belang van spelend leren wordt uitgelegd en wat dat betekent voor de breinontwikkeling. Ik maak dankbaar gebruik van dit boek en verspreid ze over de scholen. Dit boek kan ook heel goed gebruikt worden om voor te lezen aan de ouders. Tijdens verschillende gesprekken die ik met leerkrachten over spelend leren had, bleek dat veel van hen best weten dat spelen belangrijk is. Maar de ouders en/of de schoolleiding willen resultaten in een schriftje zien. Ook is er weinig of geen spelmateriaal. Dat is lastig, maar veel dingen kunnen ook zelf gemaakt worden. De meeste leerkrachten weten wel hoe ze een springtouw, pop of bal van bananenblad kunnen maken. En met doppen en karton kan veel speelleermateriaal gemaakt worden.

Workshop spelend leren op Yes and Amen.

Gelukkig wordt er op New Horizon – Noah’s Ark gespeeld.

Gelukkig wordt er in Uganda veel gezongen en gedanst! Op de foto: Met z’n allen achter de band aan: De kinderen van S6 (6e groep van het voortgezet onderwijs) zijn geslaagd. Een scholier uit het dorp, die dankzij sponsors heeft kunnen leren, is geslaagd met het resultaat ‘uitmuntend’ en werd in het zonnetje gezet.

Gelukkig wordt en tijdens workshops ook gespeeld en gedanst.

Groeten uit Uganda van Ineke

Meld je aan!

Meld je aan en krijg een melding als er een nieuw bericht wordt geplaatst. Hiermee gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.