Sponsoring


Hoe en wat

Sponsoring van schoolkind:

Voor 20 euro per maand kan een kind naar school. Voor dit geld krijgt het kind onderwijs, de benodigde schoolmaterialen en elke dag eten. Learning for all kiest ervoor om niet 1 kind voor onbepaalde tijd te sponsoren, maar zolang als nodig is. Dit om de verantwoordelijkheid van de ouders te stimuleren. Door corona zijn veel mensen hun werk kwijtgeraakt en hebben nu geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Echter als de ouders werk vinden kunnen ze weer zelf bijdragen. Als ouders wel iets kunnen bijdragen worden er voor 20 euro in plaats van 1 kind volledig, 2 kinderen voor de helft gesponsord.

Voedsel:

Waren er al veel mensen die honger leden, door corona is dit sterk verergerd. Door de oorlog in Oekraine zijn de prijzen omhoog geschoten. Een school betaald 2 keer zoveel aan eten dan voorheen. Meer schoolgeld vragen is meestal geen optie, want ook voor de ouders zijn de prijzen enorm gestegen.

Sponsor een leerkracht:

De scholen hebben het moeilijk omdat er minder geld binnenkomt en de prijzen hard stijgen. Aan het eind van de maand heeft een school lang niet altijd geld om de leerkrachten te kunnen betalen. In plaats van een schoolkind kunt u ook een leerkracht sponsoren. Een leerkracht verdient ongeveer 70 euro per maand.

Bijdrage voor het verbeteren van het onderwijs:

In het kader van het verbeteren van het onderwijs worden workshops en trainingen gegeven, materialen aangeboden en ontwikkeld, geholpen bij scholenbouw, etc. Zie doelstelling van Learning for all.

Voorkeur

Wilt u ons helpen met en bijdrage en heeft u voorkeur waar het aan besteed wordt geef dit dan aan als u een gift overmaakt.

U bijdragen kunt u storten op:

Stichting Learning for all

NL50RABO0337657998

Learning for all heeft een ANBI status

Bedankt!

De stichting Learning for all  heeft een anbi status en is bij de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling en kan daarmee gebruik maken  van belastingvoordelen bij erven, schenken en afdracht van energie belasting. Leden en donateurs kunnen hun donatie aan onze stichting aftrekken van de inkomstenbelasting. Elk jaar zijn wij verplicht om een jaarverslag en financiële verantwoording  te publiceren.