Ineke in Uganda 2011 – 2018


Januari 2011 vertrek ik, Ineke Bloemendaal, voor 4 maanden naar Uganda. Ik ga vier maanden vrijwilligerswerk doen bij Noah’s Ark. Ik werk op de Nursery school (3-6 jaar). Er is een nieuw gebouw en de leiding van Noah’s Ark wil graag dat de manier van onderwijs geven veranderd. In Uganda wordt namelijk vooral academisch les gegeven: de leerkracht staat letterlijk voor de klas,  geeft instructie en de kinderen herhalen en maken lesjes in hun schrift. Samen met de leerkrachten ga ik op weg naar spelend en ontdekkend leren. Van één speelklas, waar ik in eerste instantie les geef, is al gauw de stap gezet naar spelen in alle klassen.

In 2012 raak ik ook meer betrokken bij de Primary school (6-13 jaar) Het blijkt dat veel kinderen als ze van school komen niet of niet goed kunnen lezen starten. In overleg met de leerkrachten starten we in 2012 met een nieuwe leesmethode: ‘Jolly Phonics’. Dit blijkt een groot succes. De kinderen leren lezen en met plezier.

Om  actief onderwijs te stimuleren maken we veel spelletjes, ideeënboeken, plannen, etc.

Scholen uit de omgeving komen naar de school op Noah’s Ark omdat ze hebben gehoord dat de kinderen veel beter leren lezen. We starten met het geven van workshops op de school en bezoeken scholen in de buurt.

Tijdens de teamvergaderingen komen ook andere onderwijszaken aan de orde zoals klassenmanagment, zorgleerlingen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, (inter)actief onderwijs.

Het nieuws over de leesmethode verspreid zich en ik reis naar verschillende districten om workshops te geven. (zie het kaartje bij op de site onder het kopje ‘over ons – projecten’) Ik heb contact gezocht met de uitgever van de leesmethode en krijg veel gratis lesboeken.

Ik zie scholen die weinig of niets hebben. Kinderen leren lezen, maar er zijn geen boeken. Ik verwijs ze naar Biblonef en heel aantal scholen heeft al een doos met boeken gekregen. Veel schoolgebouwen zijn in een slechte staat. Regelmatig zie ik groepen met kinderen die buiten les krijgen. In de regentijd een groot probleem.

Er is nog veel meer vraag naar hulp op het gebied van trainingen en de benodigde materialen!

NH Reading

In 2011 had ik niet kunnen vermoeden dat mijn avontuur voor 4 maanden zou leiden tot alles wat er nu gebeurd. Het is geweldig om te zien en te horen dat op de scholen, die voor vernieuwing hebben gekozen, de resultaten met sprongen omhoog zijn gegaan. Dat, met hulp van verschillende mensen, scholen geholpen konden worden met de bouw van lokalen. Dat er meer boeken op de scholen te vinden zijn. Dat kinderen beter leren lezen. Dat kinderen en  leerkrachten genieten van meer actief onderwijs. Daar wil ik graag verder aan meewerken.

In Nederland werk ik als leerkracht. Gelukkig is het mogelijk om elk jaar 3 maanden onbetaald verlof te krijgen. In Nederland heb ik een vaste baan in de invalpool. Zo kan ik jaarlijks terug naar Uganda om het werk voort te zetten in mijn ‘tweede thuisland’.

Meld je aan!

Meld je aan en krijg een melding als er een nieuw bericht wordt geplaatst. Hiermee gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *